Hizmetlerimiz

- Tam Tasdik

- KGK ve SPK Mevzuatına Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi

- KDV ve ÖTV İadesi

- Sermaye Artışının Tespiti

- İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Tespit ve Tasdiki

-  Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerin Tespit ve Tasdiki

- Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil Terkin İşlemlerinin Tasdiki

- Dernek, Tesis, Vakıf vb. Kurumların Muafiyet, İstisna ve Hesaplarının Tasdiki

- 3568 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Diğer İşler

- İç Denetim

- Vergi Planlaması